Informácie o behu

Usporiadateľ:

Nika Press s.r.o.

Termín:

Sobota 13.júna 2015, štart o 15.30 hod.

Prihlášky:

Online na http://zemplinfest.sk/beh/ . Registrácia bude ukončená 13.6.2015 o 15:10 hod.

Prezentácia:

Od piatku 12.06.2015 od 12.00 do 22.00 a v sobotu 13.06.2015 od 10.00 do 15.10

Štartovné:
5,- € online, alebo na mieste

Štart a trať:

http://zemplinfest.sk/beh/trat.html približne 5km

Šatne: 


Areál Festivalu

Informácie:

Mgr. Július Kmec, mobil: 0917 645 859, e-mail: julius.kmec@nikapress.sk

Predpis:

Preteká sa podľa pravidiel ľahkej atletiky a týchto propozícií.

KATEGÓRIE:

A Muži absolútne poradie bez rozdielu veku

B Ženy absolútne poradie bez rozdielu veku

Za štartovné obdržíte:

Každý pretekár dostane štartové číslo, poukaz na nápoj, vstupenku na Zemplín Fest 2015.

Ceny a odmeny:

Kategória A-muži:
1.Miesto - súdok piva
2.Miesto - pivný set vybranej značky
3.Miesto - set pohárov vybranej značky

Kategória B-ženy:
1.Miesto - poukaz na večeru pre 2 osoby v reštaurácií Zlatý Býk
2.Miesto - pivný set vybranej značky
3.Miesto - set pohárov vybranej značky


Výsledkové listiny: 


Budú zverejnené na stránkach www.novinyzemplina.skhttp://zemplinfest.sk/beh

Upozornenie:

Pretekári sa zúčastňujú pretekov na vlastnú zodpovednosť a vlastné náklady, usporiadateľ neručí za spôsobené škody a straty. 

©2015 Nikapress s.r.o. Zlatý Býk | Zemplín Fest